Светлана Драшкова

Светлана Драшкова

основател

филолог, специалист по български език и литература, специалист по английски език; победител в Националния конкурс на Министерството на образованието и науката за най-добри тестове за 7. клас (2007) и за 12. клас (2009). Авторски задачи на Светлана Драшкова са включени в теста за ДЗИ през май 2008 г.

Other Members